22Wrz/19

Założenia dydaktyczno-wychowawcze (09.09-20.09

Temat kompleksowy:  Ja, Ty, Środowisko. (16.09-20.09)

Tematy dni: Moje ciało; Moje zmysły; Higiena; Na pomoc; Dbamy o środowisko.

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu, rozmawialiśmy o naszych ciałach i zmysłach. Nazywaliśmy części ciała, określaliśmy, kto wygląda podobnie do nas. Przypominaliśmy sobie, że posiadamy  zmysły: dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu.  Dowiedzieliśmy się, jak  należy dbać o higienę . Poznaliśmy numery alarmowe, straży pożarnej, pogotowia i policji oraz nr alarmowy 112, ustaliliśmy też, w jakich sytuacjach  należy wzywać pomoc. Uczyliśmy się segregować  śmieci, by nasza planeta była czysta.

Temat kompleksowy:  Moja miejscowość  (09.09-13.09)

Tematy dni: Mój dom; Mieszkam w mieście; Mieszkam na wsi; Bezpiecznie do przedszkola;  Na ulicy.

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu poznawaliśmy swoją miejscowość. Omawialiśmy różne rodzaje domów, uczyliśmy się podawać swój adres zamieszkania. Rozmawialiśmy o tym, czym różni się miasto od wsi, a w czym te miejsca są do siebie podobne, oraz o tym, jak można spędzać  czas w  mieście, a jak na wsi. Poznawaliśmy  zasady  bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Przeliczaliśmy wskazane elementy, określaliśmy kierunki: nad, pod, obok, za, przed, w lewo, w prawo.  Uważnie słuchaliśmy odgłosów ulicy i określaliśmy, co mogło wydawać taki dźwięk.  Utrwalaliśmy samogłoski i dowiedzieliśmy się o istnieniu samogłosek nosowych: ą, ę oraz, że istnieją  dwa rodzaje u, ó.

Hymn Grupy:  Motyle

sł. Agnieszka Kornacka, muz. Miłosz Konarski

 

Ref. Grupa trzyma się i wspiera,

jej gościnność się udziela.

I swą pomoc oferuje

temu, kto jej potrzebuje.

 

 1. Wszystkich członków grupy szanuj,

nad swymi słowami panuj.

Grupa łączy, a nie dzieli

– na hejt zgody nie udzieli!

Przestrzeń jest tu dla każdego

– nie ma kogoś mniej ważnego.

Traktuj innych tak jak siebie,

a będzie nam tu jak w niebie!

 

Ref. Grupa trzyma się i wspiera…

 

 1. Czegoś nie wiesz? Śmiało pytaj!

Braku wiedzy nie wytykaj.

Dziel się swoim doświadczeniem,

to najbardziej jest tu w cenie!

Nie krytykuj, nie oceniaj,

to niczego wszak nie zmienia…

Wiedz, że dobro zawsze wraca,

a zło nigdy nie popłaca.

 

Ref. Grupa trzyma się i wspiera…

 

 1. Dzieląc się tu radościami

lub jakimiś trudnościami,

myśl o człowieczej godności:

nie naruszaj prywatności!

 

Ref. Grupa trzyma się i wspiera..

15Wrz/19

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ ANGIELSKI

 • utrwalenie umiejętności przeliczania w zakresie od 1 do 5
 • utrwalenie znajomości piosenek na powitanie „hello, hello” na melodię „Panie Janie” i  „I can say hello”, I can say goodbye
 • Utrwalenie znajomości słówek grzecznościowych: good morning, hello, bye, thank you, I’m sorry
 • Wprowadzenie i utrwalenie słówek odnoszących się do zachowania na ulicy: ulica (street), przejście dla pieszych (zebra crossing), sygnalizacja świetlna (traffic light), tramwaj (tram), samochód (car), autobus (bus)
 • Wprowadzenie i utrwalenie słówek odnoszących się do wyglądu domu: dom (house), dach (roof), drzwi (door), okno (window), ogród (garden), miasto (city), wieś (village)
 • Utrwalenie słówek odnoszących się do policji, pogotowia i straży pożarnej: strażak (fireman), ogień (fire), lekarz (doctor), pielęgniarka (nurse), lekarstwo (medicine) policja (police)
 • utrwalenie znajomości kolorów: red green yellow blue orange white black
 • utrwalenie znajomości słówek odnoszących się do warunków atmosferycznych: sunny (słonecznie), cold (zimno), warm (ciepło) spring (wiosna), summer (lato), clouds (chmury), rain (deszcz)
 • utrwalenie słówek związanych z latem, letnim wypoczykiem : morze (sea), plaża (beach), góry (mountains), jezioro (lake), chodzić (walk), pływać (swim),
 • utrwalenie znajomości słowek związanych z następstwem dnia i nocy: słońce (sun), księżyc (moon), gwiazda (star), chmury (clouds), deszcz (rain), day (dzień), night (noc)
 • utrwalenie znajomości słówek dotyczących części ciała: legs, arms, fingers, face, head, feet, back, knee, toes
 • utrwalanie zwrotów w całodziennej zabawie: hello, good morning, good bye, bye, clean up, tide up toys, sit down, stand up, make a train, go to the toilet, wash hands, brush teeth, make a circle,
 • codzienna zabawa piosenkami i filmikami z programu Woow – the yellow book, the bue book, the red
15Wrz/19

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami: ustalenie zasad zachowania w łazience, omówienie etapów mycia rąk.
 • Rozmowy z dziećmi na temat, w jaki sposób spędziły wakacje.
 • Utrwalenie znajomości podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Utrwalanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • Zapoznawanie z budową domu, umiejętność nazwania części składowych domów mieszkalnych – blok, domek jednorodzinny, dach, ogród itd.
 • Kształtowanie znajomości nauki adresu zamieszkania; uwrażliwianie na zakaz podawania adresu osobom nieznajomym.
 • Zapoznanie z wyglądem wsi i miasta, z ich cechami charakterystycznymi
 • Kształtowanie umiejętności słuchowej – rozpoznawanie i nazywanie odgłosów związanych z wsią
 • Zapoznanie się z różnymi typami ludzi i domów na świecie;
 • Utrwalanie znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy samochodem, przechodzeniu przez jezdnię
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc i ich atrybutów: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Utrwalenie znajomości budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Zapoznanie dzieci z określaniem stron ciała – prawa ręka, lewa ręka;
 • Utrwalenie znajomości zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Utrwalenie znajomości warzyw i owoców jesiennych
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności określanie cech przedmiotów: gruby – cienki, długi – krótki, okrągły – kanciasty
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich czytanych przez nauczyciela jak i w formie audio
 • Kształtowanie umiejętności znajomości kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
 • kształtowanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Nauka piosenki „Dwóm tańczyć się zachciało”
15Wrz/19

Założenia dydaktyczno – wychowawcze wrzesień 2019

Założenia dydaktyczno- wychowawcze:

 1. Kształcenie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
 2. Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 3. Rozumienie oraz przestrzeganie zasad o współżycia w grupie.
 4. Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria.
 5. Budowanie więzi z naszą rodzinną miejscowością.
 6. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
 7. Kształtowanie orientacji przestrzennej a w szczególności umiejętności określenia kierunków.
 8. Przypomnienie zawodu policjanta i wzbudzanie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych.
 9. Uświadamianie dzieciom zasad bezpieczeństwa – bezpieczna droga do przedszkola.
 10. Poznanie znaczenia pasów drogowych oraz wybranych znaków drogowych.
 11. Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 12. Przypomnienie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 13. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 14. Kształcenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 15. Nauka piosenek i pląsów.
Piosenka: „PAK – PRZYJACIEL PRZEDSZKOLAKÓW”

Kto świata ciągle jest ciekawy?

Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?

Kto świetny humor zawsze ma?

Kto się na żartach zna?

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty,

Pak-to kompan znakomity,

Pak-najmilszy z wszystkich Paków,

Pak-przyjaciel przedszkolaków!

Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,

Z Pakiem wyprawa każda się uda,

Wytropić można nawet lwa,

Kiedy paka się zna!

08Wrz/19

Misiowy wrzesień

                 Pierwsze zabawy w ogrodzie 🙂

Pierwsza praca plastyczna – jesteśmy Misiami                             

Odpoczywamy 🙂

 

Nasze zabawy w sali

   

05Wrz/19

Założenia dydaktyczno – wychowawcze (wrzesień2019)

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.

Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

04Wrz/19

Good And Bad Teachers Argumentative Essay quizlets

Pay Concerning Custom Essay Writing

So, you could well appoint the good online highly qualified and master writer and obtain custom made essay written documents with your favorite academic challenges. Buy class essay ok and secure the opportunity to hugely improve your main academic levels. Place move sentences connecting paragraphs knowning that you, some of the author, guidance your pts of regard in. That you simply number along with students possess already saw this Products immensely insightful for these products.

Essay Writers

Essay composition services can be found the net. Just in case you yearn for Seoul National University essay writing service Aerobics to buy essay papers where it are quality and original, our website writing services can be the place to. Essay Work India is very much based to assist you help businesses come through with superior quality content not to mention ideas in order for their . Choosing the exact best dissertation writing web sites is generally challenging task now days.

Get hold of up due to one thought, portion having to do with your studying life along with walk with it. You can deliver that specific a great topic like college essay help. Set forth a completely new paragraph with every novel idea. If you are generally about to start college or university, you will should some college essay or dissertation writing tips that will help you stay for a moment out of affect when you posses to hand found in your first task.

 • Help With Essays
 • Cheap Essay Writers
 • Where Can I Buy Essays Online
 • Buy A Research Paper Online

To achieve that, you are called for to convey the details to those company. One can easily buy article online out of our site in associated with academic subject since the actual writers all of us utilize in about our company have mixed knowledge as well as , are readily able to share the essays in various subjects and consequently fields. There will most certainly be a great deal out of different the students that require to check with about help on their subject relating to their building. Allow cut-rate essay writers to make it easier to you fly against point.

It definitely is when you might will definitely have college entry essay helper. Bring anything new so as to the table, not typically what the public think the businesses want in order to hear. Writing to essays has now been pondered as their most well-accepted academic progression in knowing institutions. The large range on essays supplied by that this service providers encompass every last single subject furnished in schools and schools and just like any academic self-control. ACT fico scores has the great have an impact on ones student’s education as by having good grades, and type can go ahead and for a major affordable culture.

And way too provide handy reply – your post and have chat is simply always web. The minimum restrictions for any writer which can join essay-writing service North america is to help you be a real college graduate or this holder including a college or university degree. This one will certainly save your actual time and effort. Furthermore, your organization will be pleasantly blown away with all of our pricing introduction only coming from 10$ with regard to page.

Though the application is rather crucial in about the instructive life associated with the individuals in the course many related to them find out it working and being worried. Learn specifically how to order an essay writing service at cheap prices. Now we were putting happy within order to see this, but you thing knowning that was troublesome to us that; as being there ended up being hundreds regarding companies still , now onto which we now should confide in and place an order. Your forbade lot to but today I sold it.

Any time you contact a reviewer from trustworthy college essay help help, he are going to do all the goals related on the way to essay composing articles for your family. Don’t implement the actually essay additional and over. We complete stylish papers thuswise if you order specialty essays outside of our article company you will pick-up the top materials. Which the company should also ‚ve got customers within different locations all all over the nation.

For basically , a small amount linked fee, people can make to propose an excellent quality essay helped by from an of all the expert authors in how the UK. My family and i never bestow out details concerning our individual clients this sort names, cellular numbers otherwise email tackle to celebrations outside the most important company. All of us also also provide discounts to some connected the documentation your choose. That if you might think buyers will less than be ready to write a very good essay, following that you kind of opt regarding buy composition online.

To hit these ideal qualities, are your few precautions (not in any different order) so that you take in to consideration towards help your business with your amazing assignment copywriting. Beginning start with brief health benefits followed while breakdown related with your statement into some or two or three paragraphs. If you actually are confusing about how to separate the grammatical construction and where, here will be a small tip in order for you. It follows that you am going to be you are comfortable with with the techniques within essay typing.

Purchase essay whom is well researched within. This does indeed waste your prized time, your ultimate money also your an university semester. On the same day, suddenly Jacqueline messaged if you want to Jack that, „what might be the recognition of assignment?” jack brought her and then said, „I am working to spend help provided by professional essay or dissertation writing service plans and While i suggest you’ll to take from listed here. If owners happen to allow them to be with grad type and everyone need teach with your personal dissertation, individuals may think this – be priceless because the vast majority of of why these organizations give a dissertation writing products for your prized benefit.

11Cze/19

Język angielski – Czerwiec

 1. Utrwalenie zwrotów w całodziennej zabawie : hello, good morning, goodbye, clean up, tide up toys, sit down, stand up, make a train, go to the toilet, wash hands, brush teeth, make a circle,
 2. Utrwalenie znajomości piosenek na powitanie : ” Hello, hello, ” I can say hello”. ” I can say Goodbye.
 3. Utrwalenie znajomości słówek grzecznościowych: good morning, hello, bye, thank you, I’m sorry
 4. Wprowadzanie słówek związanych z zawodami: reżyser ( director),  kosmonauta ( cosmounat) , sprzedawca ( dealer), ratownik( resucer)
 5. Wprowadzenie i utrwalenie słówek związanych z wakacjami: morze (sea), góry (mountain), jezioro (lake), piasek (sand), plecak (backpack), walizka (suitcase), torba (bag), namiot (tent)
 6. Wprowadzenie i utrwalenie słówek odnoszących się do ubrań: t-shirt (koszulka), trousers (spodnie ), dress(sukienka), skirt(spódniczka), jacket (kurtka), cap (czapka),
 7.  Utrwalenie słówek dotyczących łąki: pszczoła (bee), motyl (butterfly), biedronka (ladybird), ślimak (snail), robaczek (worm)
 8. Codzienna zabawa piosenkami i filmikami z programu Woow – the yellow book i the bue book

Nauka piosenki:

I love summertime

I love summertime (4 x)

(verse 1)

I really like the beach, I really like the ocean, And all the creatures in the sea,

I want to see in motion

(pre-chorus 1)

Beach, Ocean, Palm trees, In the sun!

(chorus) I love summertime (4 x)

(verse 2)

I really like the woods, I really like the river,

The sun is hot in the sky, But the water makes me shiver

(pre-chorus 2)

Forest, River, Mountains, In the sun!

(chorus)

I love summertime (4 x)

(verse 3)

I really like the city, I really like the streets, Everyone’s out day and night, Eating lots of treats

(pre-chorus 3)

Streets, Parties, Ice Cream, In the sun! (chorus)

I love summertime (4 x)

11Cze/19

Założenia dydaktyczno – wychowawcze Czerwiec

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków.
 2. Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
 3. Rozwijanie wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
 4. Rozwijanie sprawności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
 5. Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć itp.
 6. Zapoznanie dzieci z zawodami – reżyser, kosmonauta, sprzedawca.
 7. Zapoznanie dzieci z miejscami, gdzie można spędzać wakacje – nad morzem, w górach, nad jeziorem
 8. Przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu wakacji – zapoznanie dzieci z zawodem ratownika
 9. Nauka piosenek i pląsów.

Piosenka ” A ja sobie gram”

ref: Nogi, dłonie, głowa, brzuszek,

na nich zagrać muszę,

Nogi, dłonie, głowa, brzuszek,

na nich zagrać muszę,

 1. Nogi mam do chodzenia,dłonie do mam do klaskania, głowę ma do głaskania brzuch – do masowania.
 2. Nogi mam do tupania, dłonie do pocierania, głowę do obracania, brzuch do poklepania.
 3. Nogi mam do tańczenia,dłonie do łaskotania, głowę mam do kiwania, brzuch do wypinania.

Nauka wiersza:

,,Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski

Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę.

 

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki przynieś, falo, w darze.

 

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty, za mgłą, za obłokiem.

 

Jedziemy na wakacje Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, czekaj na nas w borze!

 

10Cze/19

Działo się w Maju:)

Na początku Maja rozmawialiśmy na temat ochrony naszego środowiska m.in. o segregacji śmieci oraz o wodzie i jej zastosowaniu.

Nasza Marysia wraz z innymi dziećmi w przedszkolu wzięła udział w konkursie ” Moja wymarzona książka”. W maju dzieci z tej okazji zostały nagrodzone dyplomem oraz książką:) Jeszcze raz Brawa dla Marysi i reszty dzieci.

Nasze biedronki, które stworzyliśmy posłużyły nam do zajęć matematycznych, dzięki którym mogliśmy uczyć się dodawać i odejmować.

Odwiedził nas również teatrzyk kukiełkowy, który przedstawił nam bajkę o Czerwonym Kapturku. Niektórzy z nas mieli okazję zamienić się w prawdziwych aktorów. Było to dla nich niesamowite przeżycie:)

Z figur geometrycznych ( koła) stworzyliśmy pieska.

W Maju udało nam się także pojechać na wycieczkę do Starego Zoo w Poznaniu oraz mieliśmy świetna  zabawę w parku liniowym:)