Teddy-bear-Pathed

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KWIECIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia w języku polskim i angielskim

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku – ich nazewnictwo w języku polskim i angielskim

 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 • Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję po polsku i po angielsku

 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

 • Zachęcanie do zakładania hodowli i prowadzenia obserwacji.

 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Propagowanie postawy pro ekologicznej.

 • Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

 • Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

 • Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 • Zapoznanie z rolą, jaką pełni lekarz i inny personel medyczny w ochronie zdrowia i życia , rozumie różnicę pomiędzy chorobą a leczeniem i zna ich sposoby

 • orientuje się, że dobre samopoczucie ma związek ze zdrowiem

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Utrwalanie znajomości części ciała w języku polskim i angielskim

 • Utrwalanie znajomości części garderoby w języku polskim i angielskim

 • Całodzienne utrwalanie poprzez zabawę do płyty Cd i dvd The blue book

 • Zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkiej Nocy