Miesięczny plan języka angielskiego na maj.

Założenia:

Przygotowanie występu dla naszych kochanych rodziców:

Plan naszego występu:

Przywitanie – Song : Good morning, hello. How are you today? Have a nice day.

Zabawa z porami roku – Rhyme: Spring is green. Summer is bright. Autumn is yellow. Winter is white.

What is your favorite season? How many seasons do you know?

Zabawa z czasownikami ( wykonywanie poleceń )- Do what I say: jump like a ball, skip like a girl, sleep like a bear, dance like a doll, tie your shoe, kiss your mum, mop the floor, wash the dishes, water the plants.

Song: Jump like a ball.

Zabawa – Let’s count your fingers and toes.

Zabawa – Rhyme: Tick tock what a big clock. Let’s clean up.

Song : It’s time, clean up.

Zabawa z ksiażką – przymiotniki i kolory : What colour is box no 3 ?

Is it a big box? Yes, it is / No, it isn’t.

Song : Help my mummy.

Zabawa z dniami tygodnia – Rhyme: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday , Sunday.

What day is it today? tomorrow, the day after tomorrow, yesterday, the day before yesterday.

Haw many days of the week do you know?

Song: My daddy is strong.

Zabawa z alfabetem – Let’s spell. I spy with my little eye.

Song : Alphabet ROCK.

Numbers: 1-1000

Zabawa w zawody – Song : What about you and me?

Zabawa w miesiące – Rhyme: January, February, March ….

When is your birthday?

Song : My home.

Przewidywane efekty edukacyjne;

Dzieci będą mogły zaprezentować swoim rodzicom mały fragment wiedzy i umiejętności , które zdobyły na lekcjach.

Tematem przewodnim będzie rodzina .

Dodatkowo wplecione zostaną zabawy związane z : Dniami tygodnia,

Porami roku,

Miesiącami,

Zawodami,

Liczebnikami 1-1000,

Alfabetem i literowaniem.