images (15)

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE: LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 

Wiersz: „Gdzie ten luty”

Co się z tą pogodą stało?
W zimie wcale nie jest biało…
Gdzie ten luty, groźny, zły,
który szczerzył mrozu kły,
lecz, gdy humor dobry miał
na saneczkach z górki gnał?
I bałwanki lepił z nami,
szyby zdobił nam kwiatami
– miał pomysłów pełną głowę.
Ale na szczęście
– co najważniejsze –
wciąż daje… ferie zimowe!

Piosenki:

 Ufoludki na urlopie:

Na swym spodku prosto z Marsa

ufoludki przyleciały.

A wybrały naszą Ziemię,

bo tu urlop spędzać chciały.

Ref. Jeśli ktoś z was w to nie wierzy

niech posłucha sam,

jak śpiewają umba-bulba,

umba-bulba bam. (2x)

2. Już ognisko rozpaliły

na polance w leśnej ciszy,

a na biwak ufoludkom

wydał zgodę pan leśniczy.

Ref. Jeśli ktoś z was w to nie wierzy… (2x)

3. Pamiętały ufoludki,

by posprzątać las po sobie,

bo choć z Marsa są to wiedzą,

że dbać trzeba o przyrodę.

Ref. Jeśli ktoś z was w to nie wierzy… (4x)

 

”DINOZAURY”

Dinozaury się zebrały

churu chrupu churup chrup

Razem z dziećmi tańczyć chciały

Tupu tupu tup tup

Jak pięknie dzieci tańczą

Ja też tak chce

Na bal do dyskoteki

Zaproście mnie

Dzieci boją się i płaczą

Gdy któregoś z nas zobaczą

a my tylko tańczyć chcemy

Nie straszymy nie gryziemy

Tylko z Wami tańczyć chcemy

Nie drapiemy nie gryziemy wrrrrrr

Tupu tupu tup tup

Bardzo tańczyć nam się chce

churu chrupu churup chrup

choć waleczny jestem grzeczny

więc się nie bój nie zjem Cię Wrrr.

 

Chu chu ua (piosenka argentyńska, sł. pol. M. Tomaszewska)

chór: Ciu ciu ła, ła, ła,

ciu ciu ła, ła, ła, ciu ciu

ła, ła, ła, ciu ciu ła, ła, ła.

solista: Kompanija!

chór: Kompanija!

solista: Ręce w przód!

chór: ręce w przód!

ściśnij pięści,

kciuki w górę,

kciuki w dół,

głowa w chmury,

kuper wypięty,

na zewnątrz pięty,

język wyjęty.