Temat tygodnia: Wszystko rośnie

Tematy dni: Wiosenne kwiaty; Kwiaty z cebuli; W kwiaciarni; Zakładamy wiosenną hodowlę; z wiosną dzieci rosną.

Drodzy rodzice!

W minionym tygodniu na podstawie różnych tekstów i własnych obserwacji dyskutowaliśmy o pracach, które wykonuje się wiosną w ogrodzie oraz o wiosennych kwiatach. Przypomnieliśmy sobie części rośliny(łodyga, korzeń, liści i kwiaty) i rozmawialiśmy o ich funkcjach. Wykonaliśmy pracę plastyczną na temat wiosennych kwiatów. Rozpoznawaliśmy różne kolory.

Rozpoznawaliśmy dźwięki, jakie można usłyszeć w marcu- odgłosy deszczu, wiatru, burzy.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę C.   W słyszanych wyrazach rozróżnialiśmy głoski i DZ

Podczas zabaw używaliśmy poznanych liczebników porządkowych.

Wspólnie wykonywaliśmy liczne ćwiczenia rytmiczne oraz naśladowcze, rozwijające koordynację ruchową.

 

„Marzec”
W marcu przyszła wiosna. Jak zwykle co roku.
Nagle kolorowo zrobiło się wokół.
Zniknęły gdzieś zaspy, stopniał lód na rzekach,
zbudziły się misie i pszczółki w pasiekach.
Każdy się uśmiecha, każdy jest radosny,
i tylko bałwanek nie cieszy się z wiosny.

 

,, Żartowniś marzec’’ (sł. I muz. K. Gowik)

Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe

a ubrania ma od deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci wiośnie.

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap- deszcz. Ciap, ciap, ciap, ciap- śnieg

Puk, puk, puk, puk- grad, uuuuu- wiatr!

Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda.

Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek,

przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek!

Marzec skoczył hop, pod chmury i mówi do cioci:

Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci,

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!