Temat tygodnia: Na wsi

Tematy dni:  W gospodarstwie; Zwierzęta w gospodarstwie; Od jajka do kury; Co powstaje z mleka?; Co to są ssaki?

Drodzy Rodzice!

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o życiu na wsi, o zwierzętach w zagrodzie, i na pastwisk, o sadzie. Wskazywaliśmy owoce, które rosną na krzewach i na drzewach. Klasyfikowaliśmy zwierzęta według wybranych cech. Poznaliśmy nazwy miejsc, w których mieszkają zwierzęta na wsi: obora, stajnia, kurnik, chlew. Rozmawialiśmy o właściwościach produktów mlecznych. Podczas dyskusji używaliśmy pojęcia: nabiału. Dowiedzieliśmy się, które zwierzęta są ssakami, i co je wyróżnia.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską  j. Kreśliliśmy szlaczki i kształty literopodobne.

Posługiwaliśmy się liczebnikiem głównym i porządkowym 8 . Zapamiętywaliśmy kształt cyfry 8  Tworzyliśmy zbiory ośmioelementowe.

Podczas zabaw wykonywaliśmy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała.