• Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami: ustalenie zasad zachowania w łazience, omówienie etapów mycia rąk.
 • Rozmowy z dziećmi na temat, w jaki sposób spędziły wakacje.
 • Utrwalenie znajomości podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Utrwalanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • Zapoznawanie z budową domu, umiejętność nazwania części składowych domów mieszkalnych – blok, domek jednorodzinny, dach, ogród itd.
 • Kształtowanie znajomości nauki adresu zamieszkania; uwrażliwianie na zakaz podawania adresu osobom nieznajomym.
 • Zapoznanie z wyglądem wsi i miasta, z ich cechami charakterystycznymi
 • Kształtowanie umiejętności słuchowej – rozpoznawanie i nazywanie odgłosów związanych z wsią
 • Zapoznanie się z różnymi typami ludzi i domów na świecie;
 • Utrwalanie znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy samochodem, przechodzeniu przez jezdnię
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc i ich atrybutów: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Utrwalenie znajomości budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Zapoznanie dzieci z określaniem stron ciała – prawa ręka, lewa ręka;
 • Utrwalenie znajomości zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Utrwalenie znajomości warzyw i owoców jesiennych
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności określanie cech przedmiotów: gruby – cienki, długi – krótki, okrągły – kanciasty
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich czytanych przez nauczyciela jak i w formie audio
 • Kształtowanie umiejętności znajomości kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
 • kształtowanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Nauka piosenki „Dwóm tańczyć się zachciało”