Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:

-Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

-Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

-Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

-Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

-Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

-Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, tropy.

-Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski k, t w wyrazach.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Słówka po angielsku:

1 tydzień:  post- poczta, postman- listonosz, mobile phone- telefon komórkowy,

2/3 tydzień:Christmas time – czas świąteczny, christmas tree- choinka, santa claus- św. Mikołaj, Happy New Yea Szczęsliwego Nowego Roku, Merry Christmas,- Wesołych Świąt