PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

-Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

-Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

-Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

-Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

-Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

-Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej –kolejność czynności.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: zegar, woda, dom, sanki.

-Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski Z,z w, W, S, s wyrazach.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

-Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Snow- śnieg, new year- nowy rok, winter- zima, grandma- babcia, grandpa- dziadek