PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ LUTY
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
-Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
-Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
-Rozwijanie pamięci wzrokowej.
-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
-Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
-Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
-Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
-Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
-Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.Rozwijanie umiejętności improwizowania.
-Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
-Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
-Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
-Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
-Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
-Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
-Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
-Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
-Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach

Piosenka „Przedszkolna samba”

I. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

II. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę…nka