Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec:

-Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
-Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze
zmianą pory roku.
-Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty,
pąki liściowe na drzewach.
-Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego
w ogrodzie przedszkolnym.
-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność
czynności.
-Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
-Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
-Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
-Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
-Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym
-Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
-Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę,
dziękuję.
-Rozbudza nie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
-Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
-Zachęcanie do zakładania hodowli i prowadzenia obserwacji.
-Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
-Doskonalenie percepcji słuchowej wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich
nazywanie.
-Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania
takich samych znaków i symboli.
-Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego ustalanie kolejności zdarzeń
i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
-Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

-Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze

Marcowe żaby- piosenka
1.Już wiosna na polach sadzi krokusy,
Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,
Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech.
 
2. A deszczem umyte drzewa są czyste,
Na gałązkach już rosną kotki puszyste.
 
Ref.: A żaby..

3. Na łące bociany głośno klekocą.
Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.
Ref.: A żaby.

„W marcu”- wierszyk
Raz śnieg pada,
A raz deszczyk.
Na jeziorze
Lód już trzeszczy
Błękit nieba
Lśni w kałuży,
Bałwan w słońcu
Oczy mruży
– Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
– To nie dzwonek,
To skowronek