Temat dnia: Co to jest ekologia?

Poniedziałek 27.04

Wprowadzenie i nauka piosenki

  1. „Co to jest ekologia” – rozmowa kierowana przez rodzica oparta krótkim filmem pt. „Ekologia dla dzieci- ekologiczny dom” (zródło youTube). Rozwijanie pamięci wzrokowej oraz logicznego myślenia. Dziecko uczy się prawidłowych wypowiedzi na dany temat.

  1. „Moje środowisko” – zabawa edukacyjna. Tworzenie dywanika pomysłów do haseł : nasze najbliższe otoczenie…, szanuj przyrodę…, bez wody nie ma życia…, oszczędzaj- gaś światło, odzyskuj…! Świeć przykładem….

  1. Praca plastyczna pt. „Bez wody nie ma życia…” Wykonanie pracy plastycznej z pomocą rodzica metodą collage. Wycinanie gazet, komponowanie całości według własnego pomysłu. Po wykonaniu pracy rodzic prosi dziecko, aby omówiło co jego praca przedstawia- rozwijanie samodzielności u dziecka oraz kreatywności i logicznego myślenia. Czekamy na ciekawe propozycje waszych prac.
  2. Zajęcia ruchowe pt. „ekologiczna gry – ściganki. Rodzic prosi dziecko , aby  podskakiwało np. trzy podskoki do przodu, cztery do tyłu, pięć w bok itd…(zakres przeliczania do 10 w języku polskim i języku angielski).
  3. Rodzic przedstawia – pokazuję literkę „E” (wielką i drukowaną) oraz pokazuje wyraz Ekologia – analiza i synteza wyrazu. Rozwijanie pamięci wzrokowej u dziecka.
  4. Zabawa ruchowa pt. „zamieniamy się w żabki”. Dziecko chodzi po dywanie, a na hasło rodzica „żabki” dziecko kuca i skacze jak żabka (kilkukrotne powtórzenie zabawy). Rozwijanie u dziecka koordynacji wzrokowo- ruchowej.