Szanowni Państwo!

                 

Organ prowadzący Przedszkole Kraina Talentów w Komornikach podjął decyzję

                               o nie wznawianiu pracy do dnia 11 maja 2020r.

Mając na uwadze zdrowie  i bezpieczeństwo Państwa dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola musimy zaplanować organizację przedszkola kierując się wytycznymi  Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia czyli opieka w nowym reżimie sanitarnym bez zajęć edukacyjnych i nadal nauczanie zdalne.

W wytycznych zaleca się między innymi:

  • Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci,
  • których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaplanowanie organizacji pracy jest możliwe na podstawie analizy zebranych od Państwa  informacji   o potrzebie i zamiarze skorzystania z opieki na nowych warunkach.

Informacje prosimy przekazać nauczycielom  do dnia 4.05.br do godz.10.00.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że przedszkole działać będzie w nowym systemie sanitarnym

i pełnić jedynie funkcję opiekuńczą, bez zajęć edukacyjnych.

Praca zdalna dla dzieci  będzie nadal kontynuowana.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia rodzic nie ma obowiązku posyłania dziecka do przedszkola, może do 24 maja korzystać z  przedłużonego zasiłku opiekuńczego.

Decyzja o otwarciu przedszkola będzie przekazana Państwu do  11 maja 2020 r.

 

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Matyjaszczyk

dyrektor przedszkola