Organ prowadzący Przedszkole Anglojęzyczne Kraina Talentów

 planuje otworzyć przedszkole 25 maja 2020r.

 Ze względu na sytuację epidemiczną i związaną z tym konieczność ograniczenia liczebności grupy przedszkolnej  w pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać:

  • Dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Po przeanalizowaniu uzyskanych od Państwa informacji wynika, że zdecydowana większość rodziców pozostawia dzieci w domu przynajmniej do 24 maja
  • Niektórzy rodzice planują dłuższą nieobecność dziecka.
  • Minister Zdrowia zachęca do pozostawiania dzieci w domach.
  • Informujemy również, że praca zdalna będzie kontynuowana.
  • O tym, czy otworzymy przedszkole 25 maja będziemy Państwa informować na naszej stronie www oraz poprzez FB i nauczyciele poprzez e-mail.
  • Przed otwarciem przedszkola poprosimy Państwa o deklaracje chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19.
  • Potwierdzenie obecności dziecka w danym dniu, niezbędne przy zamawianiu posiłków, odbywać się będzie poprzez e-mail: krainatalentow89@gmail.com

                                                                                                                                                  Dyrektor :Elżbieta Matyjaszczyk