Procedury funkcjonowania Przedszkola Kraina Talentów

w Komornikach w okresie epidemii Covid 19 .

     Zasady ogólne obowiązujące od 1 września 2020r

 1. W grupie przedszkolnej przebywa maksymalnie 25 dzieci

2 Do placówki będą przyjmowane wszystkie zgłoszone dzieci.

Proszę o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o przyprowadzaniu nowych dzieci do przedszkola

3 Z Sal zabaw zostały usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować lub wyprać.

 1. Na każdej sali wyznaczono miejsce z płynem do dezynfekcji rąk oraz znajduje się płyn do dezynfekcji powierzchni płaskich (przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci) , tak aby pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi dziecko ma kontakt.
 2. Sale zabaw wietrzone są minimum raz na godzinę.
 3. Przedszkole wyposażone jest w termometry bezdotykowe.
 4. Do przedszkola zostaną przyjęte wyłącznie dzieci, których gotowość do pójścia do placówki rodzice zgłoszą poprzez wypełnioną ankietę oraz 4 oświadczenia dołączone do wiadomości wysłanej w postaci meila.

Dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka

Formą zgłoszenia jest forma mailowa .

 1. Dzieci będą przebywać w ogrodzie przedszkolnym ze zwróceniem uwagi na warunki pogodowe.
 2. Do minimum zostają ograniczone różne wydarzenia w przedszkolu np: wizyty ekspertów, koncerty, teatrzyki, zajęcia sportowe itp.
 3. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów (zabawki, książki, akcesoria). W szatni – mogą znajdować się tylko odzież i obuwie.
 4. Do odwołania nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola.
 5. Placówka ograniczy w sposób maksymalny obecność osób trzecich. W przypadku konieczności wpuszczenia takiej osoby, musi ona w budynku nosić rękawiczki i maseczkę.
 6. Jako sposób szybkiej komunikacji ze wszystkimi Rodzicami, placówka przyjmuje wiadomość mailową i indywidualny kontakt telefoniczny.
 7. W przedszkolu odwołana jest możliwość mycia przez dzieci zębów
 8. W placówce dzieci nie korzystają samodzielnie z dystrybutorów wody.

Dzieci piją wodę  w jednorazowych kubkachi posiłki spożywają w naczyniach odpowiednio wyparzonych- wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.

Dyrektor Elżbieta Matyjaszczyk