• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku
 • Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny
 • Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji
 • Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
 • Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych
 • Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej.
 • Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych
 • Poznanie sposobów zabezpieczania się przez zimnem przez właściwe ubranie, zabezpieczanie skóry kremem.

 

Wiersz pt. „Babciu , Dziadku coś ci dam”.

Babciu, Dziadku coś ci dam,

Jedno serce które mam.

A w tym sercu róży kwiat ,

Babciu, Dziadku żyj 100 lat.

 

Wiersz pt. „Dziadkowie”

Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są dziadkowie

Dziadek mnóstwo zna zagadek,

Babcia bajkę Nam opowie.

 

Piosenki:

„Babciu droga Babciu”.

 1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy, tup, tup, tup.

Teraz babciu, ty to zrób! (bis)

 1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy,

teraz babciu podskocz ty!(bis)

 1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy, raz dwa, trzy,

teraz babciu klaszcz i ty!(bis)

 1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,

teraz babciu daj nam ty!(bis)

Riki tan – piosenka z pokazywaniem

Riki-tan, riki-tiki-tan, (klaskanie)

dla babuni kwiatki mam. (ruch rozłożonymi rękami przed sobą)

Riki-tan, riki-tiki-tan, (klaskanie)

dla kochanej babuni kwiatki mam. (rozłożenie rąk)

2.

Riki-tan, riki-tiki-tan, (klaskanie)

dziadziusiowi buzi dam. (rozłożenie rąk)

Riki-tan, riki-tiki-tan, (klaskanie)

kochanemu dziadziusiowi buzi dam. (rozłożenie rąk)

3.

Riki-tan, riki-tan, (klaskanie)

dla Was miejsce w sercu mam. ( pokazują na serce )

Riki-tan, riki-tiki-tan, (klaskanie)

dla Was miejsce na zawsze w sercu mam. ( pokazują na serce )