30Mar/19

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze język angielski: utrwalenie umiejętności przeliczania w zakresie od 1 do 5 utrwalenie znajomości piosenek na powitanie „hello, hello” na melodię „Panie Janie” i  „I can say hello”, I canCzytaj więcej…

11Mar/19

Plan Pracy dydaktycznej Marzec

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Marzec Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze język angielski: utrwalenie umiejętności przeliczania w zakresie od 1 do 5 utrwalenie znajomości piosenek na powitanie „hello, hello” na melodię „Panie Janie” i  „I canCzytaj więcej…