• Pobyt dziecka w godz.8.00 – 13.00 jest bezpłatny.
  • Każda dodatkowa rozpoczęta godzina  pobytu dziecka w przedszkolu zdeklarowana w umowie jest płatna i wynosi 1 zł.
  •  W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu
  • z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godz. 12.00,
  • rodzice otrzymują zwrot kosztów w postaci odpisów ,w następnym miesiącu.
  • Nieobecności zgłaszamy poprzez meila, na telefon. stacjonarny
  • nr 618 107 703( można nagrać się  na automatyczną sekretarkę) lub osobiście w biurze.
  • Wyżywienie dzieci jest opłacane przez Rodziców.
  • Od 1.09.2020r. koszt dziennego wyżywienia wynosi .- 12.50 zł.
     O zadowolone brzuszki naszych przedszkolaków dba profesjonalna firma cateringowa.
 Opłaty za wyżywienie i godziny pobytu w przedszkolu są pobierane
do 10 każdego miesiąca.
Opłata może być realizowana bezpośrednio w placówce lub przelewem na Idea Bank
 konto nr 70 1950 0001 2006 0281 0236 0002