• Pobyt dziecka w godz.8.00 – 13.00 jest bezpłatny.
  • Każda dodatkowa rozpoczęta godzina  pobytu dziecka w przedszkolu zdeklarowana w umowie jest płatna i wynosi 1 zł.
  • Miesięczne opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i za wyżywienie ulegają obniżeniu w przypadku całodniowej lub dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu zgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godz. 11.00 w dniu poprzedzającym nieobecność. Nieobecności zgłaszamy: meilem, na tel. stacjonarny 618 107 703, ewentualnie w biurze.
  • Wyżywienie dzieci jest opłacane przez Rodziców. Koszt dziennego wyżywienia wynosi 10.50 zł.
                                           .
 O zadowolone brzuszki naszych przedszkolaków dba profesjonalna firma cateringowa.
 Opłaty za wyżywienie i czesne są pobierane z góry do 10 każdego miesiąca.
 Podczas nieobecności dziecka w przedszkolu (zgłoszonej dzień wcześniej do godz.11.00) odliczana jest dzienna stawka żywieniowa  i opłaty za godziny.
  Rozliczenie odpisów wyżywienia i nieobecności następuje w kolejnym miesiącu.
Opłata może być realizowana bezpośrednio w placówce lub przelewem na Idea Bank
 konto nr 70 1950 0001 2006 0281 0236 0002