DLA NOWYCH RODZICÓW

Przedszkole jest miejscem nowym nie tylko dla Waszych dzieci, ale także dla Was.  Warto abyście poznali zasady i reguły jego pracy. Jeśli coś was martwi lub niepokoi zachęcamy do stawiania pytań. Chętnie na nie odpowiemy.

Zebranie informacyjne Nauczyciela z Rodzicami odbędzie się w pierwszym tygodniu września. Na zebraniu zostaną omówione wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące organizacji roku szkolnego.

Wyposażenie przedszkolaka

Wszystko podpisane i oznakowane

 • Kapcie
 • Worek z 2 kompletami ubrań na zmianę
 • szczoteczkę i kubek do mycia zębów
 • Podpisany ręcznik z wieszczkiem (ręcznik wymieniamy co tydzień lub w miarę potrzeb
 • Pisemna informacja jeśli dziecko nie może jeść jakiś produktów, przyjmuje leki ( leków nie podajemy w przedszkolu ), czy ma alergię.

Czytniki

W przedszkolu obowiązują czytniki. Rodzic jest zobowiązany w momencie przyjścia z dzieckiem do przedszkola odbić kartę (koło drzwi wejściowych) oraz kiedy przyjdzie odebrać dziecko z przedszkola. Czytniki kontrolują ilość godzin, jaką dziecko spędziło w przedszkolu. 

Odbiór dzieci

Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę dorosłą mającą pisemne upoważnienie rodziców. Upoważnienie składamy na początku roku szkolnego.

Opłaty

Na opłaty za przedszkole składają się: opłata godzinowa, opłata za żywienie.

Opłaty za żywienie i godziny pobierane są z góry na początku każdego miesiąca. Opłata za żywienie wynosi 10,50 zł za każdy roboczy dzień w którym dziecko otrzymuje 3 posiłki: śniadanie, II śniadanie i obiad podawany o dwóch porach (oddzielnie II danie i później zupa). Pobyt dziecka w przedszkolu w godz. 8.00 – 13.00 jest bezpłatny. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przed godz.8.00 lub po godz 13.00 rodzic płaci 1 zł..

Opłaty za przedszkole uiszcza się na indywidualne konto bankowe, podane w umowie do 10 każdego miesiąca

Dodatkowo rodzice ustalają kwotę wpłaty na Radę Rodziców oraz wyprawkę przedszkolaka. Fundusz Rady Rodziców i wyprawkę przedszkolaka opłacamy gotówką w przedszkolu. Szczegółowe informacje zostaną podane na zebraniu z rodzicami we wrześniu. Prosimy o wstrzymanie się z zakupem artykułów papierniczych dla dzieci.

ODPISY

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu stosuje się odpisy żywieniowe i godzinowe, które są rozliczane w kolejnym miesiącu.

 

Zaangażowanie rodziców

Chcemy aby rodzice mieli realny wpływ na rozwój naszego przedszkola. Z przyjemnością witamy pomysły i chęć współpracy. W przedszkolu działa Rada Rodziców, do której serdecznie zapraszamy

Tablice informacyjne:

Wszystkie ważne informacje są wywieszone na tablicach ogłoszeń.
Ważne terminy i jadłospis są umieszczane na stronie internetowej przedszkola

Wskazówki dla Rodziców

 Oto kilka propozycji, które ułatwią dziecku start w przedszkolu:

 • w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ małe dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi;
 • wprowadzajmy w domach stały rytm dnia;
 • nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po niego wcześniej, kiedy jest to niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, że nas nie ma- nie składajmy obietnic, których nie możemy wypełnić;
 • nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem;
 • przyzwyczajajmy je do urozmaiconych potraw, skończmy z rozdrabnianiem pokarmów, już trzylatek może swobodnie gryźć pokarmy;
 • wdrażajmy dzieci do przestrzegania umów i zasad;
 • przyzwyczajajmy do samoobsługi, pozwólmy dziecku samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się;
 • pozwólmy dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola (przytulankę, poduszeczkę, misia…);
 • pozwólmy dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy), dajmy możliwość przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko nie było takie nowe, a już znajome i zarazem łatwe do rozpoznania;
 • organizujmy dziecku kontakty z rówieśnikami i innymi dziećmi;
 • stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnania. Kiedy przedłużamy pożegnanie, dzieci cierpią dłużej;
 • nie okazujmy dzieciom własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, przekazujemy im wtedy swoje lęki;
 • przygotujmy dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić.

Wszystko co dajemy dziecku do przedszkola powinno być podpisane i oznakowane