6.30-8.00 – czekamy na dzieci, dowolne zabawy i gry, poranna gimnastyka

8.30-9.00 – I śniadanie

9.00-11.00 – realizujemy program edukacji przedszkolnej, zajęcia dodatkowe, zabawy tematyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11.00-11.30 – II śniadanie i czynności porządkowe

11.30-12.30 – różne formy aktywności w sali i na świeżym powietrzu

12.45-13.15 – obiad-II danie

13.15-14.30 – zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek,leżakowanie (nieobowiązkowe) ,

14.45-15.00 – obiad -I danie (zupka)

15.00-17.30 – zajęcia ruchowe, zabawy tematyczne,porządkowanie sali