Rekrutacja

Rekrutacja dzieci w wieku 3 do 6 lat- do przedszkoli publicznych  odbędzie się

w dniach 2-13 marca 2020r.

rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową

www.nabor.pcss.pl/komorniki

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami

należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 13 marca 2020r.

uch. 161 dot. kryteriów rekrutacji do przedszkoli

ZARZĄDZENIEnr152