Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021r.

Szanowni Rodzice,

W związku z powstałą nową sytuacją dotyczącą COVID-19 i ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców

żłobki i przedszkola w dniach od 27 marca do 9 kwietnia 2021r. będą mogły przyjąć  do placówek tylko dzieci  rodziców pracujących w określonych zawodach: pracowników medycznych ,służb porządkowych (żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej)

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jednocześnie informuję, że nauczyciele będą prowadzić zajęcia zdalnie .

Dyrektor Elżbieta Matyjaszczyk