Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

NA TERENIE GMINY KOMORNIKI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

www.nabor.pcss.pl/komorniki

Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami  należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2024 roku.

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane w ustawie prawo oświatowe jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez Radę Gminy Komorniki w uchwale  nr XVIII/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

WAŻNE INFORMACJE

Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych:

REKRUTACJA 2024.2025

http://www.nabor.pcss.pl/komorniki

Informator+dla+rodziców

Kryteria

Wykaz przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki biorących udział w rekrutacji

Wykaz przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym biorących udział w rekrutacji