BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW JEST DLA NAS BARDZO WAŻNE. W ZWIĄZKU Z TYM: 

  • cały teren przedszkola jest ogrodzony
  • plac zabaw znajdujący się na tyłach budynku z dala od ulicy jest ogrodzony i wyposażony jest w bezpieczny, posiadający odpowiednie certyfikaty sprzęt do zabaw
  • przy drzwiach wejściowych zamontowaliśmy zamek cyfrowy, który gwarantuje wejście do przedszkola wyłącznie osobom znającym kod otwierający drzwi.
  • parking jest dodatkowo zabezpieczony zamkiem przy furtce, która może być otwierana tylko przez rodzica
  • w całym obiekcie zamontowano nowoczesny system wentylacji z rekuperatorem  gwarantujący cykliczną wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach.
  • ogród i plac zabaw są dodatkowo zamykane
  • Cały personel przedszkola został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.