DLA NOWYCH RODZICÓW

Przedszkole jest miejscem nowym nie tylko dla Waszych dzieci, ale także dla Was.  Warto abyście poznali zasady i reguły jego pracy. Jeśli coś was martwi lub niepokoi zachęcamy do stawiania pytań. Chętnie na nie odpowiemy.

Zebranie informacyjne Nauczyciela z Rodzicami odbędzie się w pierwszym tygodniu września. Na zebraniu zostaną omówione wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące organizacji roku szkolnego.

Wyposażenie przedszkolaka

Wszystkie rzeczy i przedmioty, które dajemy dzieciom

muszą być podpisane i oznakowane

 • Kapcie
 • Worek z 2 kompletami ubrań na zmianę
 • szczoteczkę i kubek do mycia zębów- koniecznie podpisane
 • Pisemna informacja jeśli dziecko nie może jeść jakiś produktów lub czy ma alergię potwierdzoną przez lekarza ( leków nie podajemy w przedszkolu, może  to uczynić tylko rodzic ),

Czytniki

W przedszkolu obowiązują czytniki. Rodzic jest zobowiązany w momencie przyjścia z dzieckiem do przedszkola, zarejestrować obecność dziecka poprzez odbicie karty  z kodem kreskowym oraz wyrejestrować  przed odbiorem dziecka z przedszkola.

Czytniki rejestrują ilość godzin, jaką dziecko spędziło w przedszkolu. 

Brak wyrejestrowania przez rodzica powoduje naliczenie godzin do 17.35

Odbiór dzieci

Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę dorosłą mającą pisemne upoważnienie rodziców. Upoważnienie składamy na początku roku szkolnego.

Opłaty

Na opłaty za przedszkole składają się: opłata godzinowa, opłata za żywienie-

Opłaty za  godziny pobierane są z dołu  na początku każdego miesiąca – zgodnie z podpisana umową

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przed godz.8.00 lub po godz 13.00 rodzic płaci od 1 maja 2023- 1,14 zł.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godz. 8.00 – 13.00 jest bezpłatny.

UWAGA!! ZMIANA Kateringu

Od 1.06.2022r. obsługuje nasze przedszkole katering  – ART-Catering A. Panek

Zamawianie i opłacanie posiłków  odbywa się poprzez aplikację: zamowposilek.pl

Opłata za żywienie wynosi 16,00 zł za każdy roboczy dzień w którym dziecko otrzymuje

4 posiłki: śniadanie,  obiad podawany o dwóch porach 

o 11.00 zupa i o 12.30, II danie oraz o 14.00 podwieczorek.

Opłaty za odbyte  godziny należy wpłacić (do 10 każdego miesiąca.) na  konto bankowe Krainy Talentów, podane w umowie,

NR konto nr 49 1020 4027 0000 1502 1712 9794

Dodatkowo rodzice  na pierwszych zebraniach we wrześniu ustalają kwotę wpłaty na Radę Rodziców oraz wyprawkę przedszkolaka. Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na koncie Rady Rodziców:NR  65 1090 1476 0000 0001 47590054

Wyprawkę przedszkolaka opłacamy gotówką u nauczycieli, którzy zobowiązani są do

szczegółowego rozliczenia przed rodzicami.

ODPISY

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu stosuje się odpisy  godzinowe, które są rozliczane przez system w kolejnym miesiącu.

 Zaangażowanie rodziców

Chcemy aby rodzice mieli realny wpływ na rozwój naszego przedszkola. Z przyjemnością witamy pomysły i chęć współpracy. W przedszkolu działa Rada Rodziców, do której serdecznie zapraszamy

Tablice informacyjne:

Wszystkie ważne – bieżące  informacje są wywieszone na tablicach ogłoszeń i przekazywane przez nauczycieli w sposób umówiony z rodzicami.
Ogólne sprawy są zamieszczane na stronie internetowej przedszkola

Wskazówki dla Rodziców

 Oto kilka propozycji, które ułatwią dziecku start w przedszkolu:

 • w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ małe dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi;
 • wprowadzajmy w domach stały rytm dnia;
 • nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po niego wcześniej, kiedy jest to niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, że nas nie ma- nie składajmy obietnic, których nie możemy wypełnić;
 • nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem;
 • przyzwyczajajmy je do urozmaiconych potraw, skończmy z rozdrabnianiem pokarmów, już trzylatek może swobodnie gryźć pokarmy;
 • wdrażajmy dzieci do przestrzegania umów i zasad;
 • przyzwyczajajmy do samoobsługi, Nauczmy dziecko samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się, zjadać posiłki.
 • pozwólmy dziecku na początku edukacji przedszkolnej  zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola np: przytulankę, poduszeczkę, misia…; Starsi przedszkolacy przyzwyczajają się do tzw. DNIA ZABAWKI, który jest w wyznaczonym dniu 1 raz w tygodniu.
 • pozwólmy dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy), dajmy możliwość przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko nie było takie nowe, a już znajome i zarazem łatwe do rozpoznania;
 • organizujmy dziecku kontakty z rówieśnikami i innymi dziećmi;
 • stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnania. Kiedy przedłużamy pożegnanie, dzieci cierpią dłużej;
 • nie okazujmy dzieciom własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, przekazujemy im wtedy swoje lęki;
 • przygotujmy dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić.
 • Wszystkie rzeczy, które dzieci przynoszą do przedszkola muszą być czyste i  należy  je oznakować lub podpisać. To pozwala nauczycielom rozpoznać  własność każdego dziecka i uniknąć konfliktu między dziećmi.