Informuję, że 3 marca br. o godz.10.45 w naszym Przedszkolu

Dzieci będą uczestniczyć w wiosennych zabawach, które przeprowadzi ANIMATOR

z firmy, która jednocześnie wykona dzieciom zdjęcia indywidualne i grupowe.

Dzieciom 6 letnim wykonamy zdjęcia w TOGACH, które wiążą się z zakończeniem Roku Przedszkolnego.

Proszę o odpowiedni ubiór dzieci.

Elżbieta Matyjaszczyk- dyrektor