Informuję,że w dniach 21 i 22 września odbędą się zebrania z rodzicami

wg. następującego porządku:

Poniedziałek 21.09.2020 o godzinie 17.00 grupy: Misie i Delfinki

Wtorek 22.09.2020r. o godzinie 17.00  grupy: Motylki i Kwiatki

Zebrania odbęda się w sali Kwiatki i proszę wejść z parkingu wejściem narożnikowym prosto do sali.

Bardzo ważną zasadą jest przyjście jednego rodzica do jednego dziecka.

Każdy rodzic obowiązkowo musi mieć zakryte usta i nos oraz zdezynfekowane dłonie.

Przedszkole kończy pracę o godz. 17.30 i nie ma możliwości wejścia dzieci do sali, gdy trwa zebranie.

Bardzo proszę zabezpieczyć dzieciom opiekę przez inną osobę.

Na zebraniach omówimy ważne sprawy organizacyjne: Opłaty,  ubezpieczenia dzieci,

wyprawka, zajecia programowe w tym opłaty za pakiety dla 6 latków i ćwiczenia grafomotoryczne dla młodszych dzieci., zajęcia dodatkowe itp.

Zapraszamy

Dyrektor i nauczyciele.