06Mar/20

Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec: -Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny. -Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzuCzytaj więcej…